DOGA merket for design og arkitektur 2020 !!

Fjorden til folket! Bekkelagsbadet får DOGA-merket for design og arkitektur 2020.


Lytt til nærmiljøet, ta vare på naturen, bruk materialer som har vært brukt før og gi dem en ny vri. Snart blir det enda mer park der, også. Det gleder vi oss til.

 

Juryens uttalelse kan du lese under. Trykk her for å lese mer om prosjektet.

 

Juryens uttalelse

Bekkelagsbadet er et godt eksempel på en tverrfaglig og medvirkende designprosess. De har tatt klare bærekraftige grep både med tanke på å ivareta biologisk mangfold og ved å gjenbruke materialer fra lokal industri. Vi vil også berømme den sosiale dimensjonen og hvordan anlegget er tilrettelagt for variert aktivitet og gode sosiale møter. Bekkelagsbadet har fått en distinkt identitet, med et vennlig nikk til Oslo havn og byens havnepromenade.

Bekkelagsbadet tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et godt forbilde for hvordan fornyingsprosjekter bør gjennomføres. Prosjektgruppen har jobbet tverrfaglig og åpent, og hatt en god medvirkningsprosess med de som bor i området.