Full pott på Fjerdingby

HENT/HRTB as/barbakke vant konkurransen om nye Fjerdingby Skole! Vårt forslag baserer seg på inkluderende og grønne verdier, der bevaring og utnyttelse av eksisterende skog og terreng står sentralt. Til tross for utfordrende terreng var det også mulig å sikre alle elever tilgang til fellesanlegget. Treningsanlegg og nytt rådhustorg sikrer sambruk av arealer for barneskolen, videregående og hele bygda når det trommes til fest. Universelle løyper gjennom skogen, bevaring av den eksisterende landskapssiluetten, og smarte løsninger i forbindelse med innganger er med på å skape gode, grønne og tilgjengelige uterom.

 

Vi gleder oss til å arbeide videre med dette prosjektet!