Grønnstruktur Kolbotn er et prosjekt der vi har utviklet en konkret plan for tilrettelegging av aktivitet og ferdsel som ivaretar naturmiljø og opplevelsesverdier ved Kolbotnvannet. Særpreg og karakter ved Kolbotnvannet blir særlig viktig i utvikling av visjoner og strategier for området. Vi foreslår turveier, oppholdsarealer og byrom som binder bebyggelsen rundt Kolbotnvannet og omegn sammen med sentrum. Universelt utformet rundløype, ny fiskebrygge, hinderløype for barn og trapper som leder deg helt ned til vannet er bare noen av elementene som skal sørge for spennende opplevelser som er med på å skape og framheve attraktive uterom i Kolbotn

Sted

Kolbotn, Oppegård

Byggherre

Oppegård kommune

Landskapsarkitekt Bar Bakke

bar bakke v/ Knut Hallgeir Wiik og Daniel Ewald

Omfang/ kostnad

200.000,-

Status

Mulighetsstudie