Skogen rundt Hasselhaugen barnehage ble inspirasjon til en annerledes barnehage der de naturlige materialene dominerer. De naturlige formene utnyttes som ressurs for lek og utfordringer. Regnvannet blir et element i leken for å plaske, demme opp og bygge med. Steiner blir kalde, våte og varme og kan gi grobunn for undring og refleksjon. Stubber kan sittes på, hoppes på og flyttes rundt. Kanskje man kan bygge sin egen hytte av noen stubber og et pledd? På Hasselhaugen barnehage får barna gode og varierte uterom med mulighet for fri lek og utfoldelse innenfor trygge rammer.

Sted

Vestre Aker, Oslo

Byggherre

Oslo kommune

Landskapsarkitekt Bar Bakke

Kjersti V. Håbjørg, Daniel Ewald og Martin Skotvold

Arkitekt

Heggelund & Koxvold arkitekter as

Status

Forprosjekt